Отчет за период Report for the period

Доход за сегодня Profit for today 03.03.2024

+0.07%

Доход за вчера Profit for yesterday 02.03.2024

+0.05%

Доход за неделю Weekly profit

+0.05%
+0.34%

Доход за Март Profit for March

+0.07%

Доход за Февраль Profit for February

+1.27%
+1.37%